CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Thursday, February 5, 2009

Doktrin Gereja (The Church Doctrine)

 1. Perjanjian Lama dan Pejanjian Baru (Old Testament and New Testament)

  Orang-orang Yahudi tidak menggunakan perkataan “Old Testament” tetapi mereka memanggilnya dengan nama Tanack (Ayat-ayat Suci Yahudi atau Hebrew).

  Orang-orang Yahudi menolak perjanjian baru (New Testament) tetapi orang-orang Kristian perlu menerima perjanjian lama. Secara tidak langsung orang-orang Kristian perlu mmenyokong orang-orang Yahudi dalam pembentukan Negara Israel.
 2. Gospel

  Dalam Islam, Gospel hanyalah Injil yang hanya satu sahaja bilangannya.

  Dalam Perjanjian Baru terdapat 4 Gospel iaitu Mark, Luke, John dan Matthew. Dan 23 buah buku dari St. Paul yang merupakan musuh Jesus (Nabi Isa A.S)
 3. Christian.

  Dari manakah asal usul nama Christian? Adakah Jesus memanggil pengikutnya sebagai Christian? Atau Siapa?

  ACTS 11:26 And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass, that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch.

  (Antioch – tempat di Turki)
 4. Asas-asas Ajaran Agama Kristian

  a. Konsep Kelahiran

  Dosa Azali – Manusia dilahirkan dalamn keadaan berdosa yakni menanggung kesalahan atau dosa Adam (Nabi Adam A.S).

  b. Konsep Penebusan Dosa

  Percaya bahawa penyaliban Jesus (Nabi Isa A.S) adalah untuk menebus dosa-dosa mereka. Jesus dianggap sebagai Tuhan – iaitu Tuhan mati untuk menebus dosa mereka.

  c. Konsep Ketuhanan

  Konsep Triniti (The Trinity) – Konsep Tuhan itu 3 dalam 1.
  Tuhan adalah Anak (God The Son.)
  Anak Tuhan (Son of God.)
 5. Kumpulan-kumpulan Keagamaan

  Roman Katolik (Roman Catholic)

  Roman Katolik mempercayai konsep 3 tuhan iaitu konsep Triniti. Pope adalah merupakan ketua Roman Katolik. Pope dikatakan wakil tuhan.

  Protestants

  Kira-kira kurun ke-15, berlakulah satu bantahan oleh Martin Luther kepada pope disebabkan ketidak adilan yang berlaku maka disebabkan bantahan tersebut maka terhasillah kumpulan keagaaman yang dipanggil Protestant.

  Baptist
  Lutheran
  Methodist
  Episcopal
  Pentecostal
  Presbyterian
  Churches of Christ
  Orthodox
  Anglican
 6. Ajaran Sesat (Cults)

  Jehovah’s Witnesses
  Seventh Day Adventists
  Mormons
  Freemansonry
  Moonies
  New Age Movement
  Scientology
 7. Buku-buku Orang Kristian

  Oleh Roman Katolik

  Douay Version
  Jerusalem Version
  Pastorial Edition

  Oleh Protestant

  The King James Version
  The Revised Standard Version
  American Standard Version
  Good News Bible
  Holy Bible New International Version
  The Living Bible (Hampir tiap-tiap hari berubah)

0 comments: