CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Tuesday, October 28, 2008

10 Perintah (10 Commandments) dan Perbandingan dalam Al-Qur’an

10 perintah ini dijelaskan di dalam kitab EXODUS 12:1-17 dan DEUTERONOMY 5:6-21. Disini ana selang selikan dengan ayat-ayat Al-Quran – (bab:ayat)

Perintah pertama:

Thou shall not take any God except one God.

Al-Qur ‘an:

There is no God Except one God. (47:19)

“…Sesungguhnya tiada Tuhan Yang berhak disembah melainkan Allah, …” [Muhammad. QS47:19]

Perintah kedua:

Thou shall make no image of God.

Al-Qur ‘an:

There is nothing whatsoever like unto Him. (42:11)

“...tiada sesuatupun Yang sebanding dengan-Nya (ZatNya, sifat-sifatNya, dan pentadbiranNya) ...” [Asy Syuura. QS42:11]

Perintah ketiga:

Thou shall not use God’s name in vain.

Al-Qur’an:

Make not God’s name an excuse to your oaths. (2:224)

“(dan janganlah kamu jadikan nama) Allah Dalam sumpah kamu...” [AlBaqarah. QS2:224]

Perintah keempat:

Thou shall honor thy mother and father.

Al-Qur’an:

Be kind to your parents if one or both of them attain old age in thy life, say not a word of contempt nor repel them but address them in terms of honor. (17:23)

“…hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua Dalam jagaan dan peliharaanMu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "uhf", dan janganlah Engkau menengking menyergah mereka, tetapi Katakanlah kepada mereka perkataan Yang mulia (yang bersopan santun).” [Al-Israa’. QS17:23]

Perintah kelima:

Thou shall not steal.

Al-Qur’an:

As for the thief, male or female, cut off his or her hands, but those who repent after a crime and reform shall be forgiven by God for God is forgiving and kind. (5:38-39)

“dan orang lelaki Yang mencuri dan orang perempuan Yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan Dengan sebab apa Yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Maka sesiapa Yang bertaubat sesudah ia melakukan kejahatan (curi) itu dan memperbaiki amal usahanya, Sesungguhnya Allah menerima taubatnya; kerana Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.” [AlMaa-idah. QS5:38-39]

Perintah keenam:

Thou shall not lie or give false testimony.

Al-Qur’an:

They invoke a curse of God if they lie. (24:7)

Hide not the testimony. (2:283)

“...Bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang Yang dusta.” [AnNuur QS24:7]

“...dan janganlah kamu (Wahai orang-orang Yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara Yang dipersaksikan itu.” [AlBaqarah. QS2:283]

Perintah ketujuh:

Thou shall not kill

Al-Qur’an:

If anyone has killed one person it is as if he has killed the whole mankind. (5:32)

“Dengan sebab (kisah pembunuhan kejam) Yang demikian itu Kami tetapkan atas Bani Israil, bahawasanya sesiapa Yang membunuh seorang manusia Dengan tiada alasan Yang membolehkan membunuh orang itu, atau (kerana) melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah Dia telah membunuh manusia semuanya; …” [AlMaa-idah. QS5:32]

Perintah kelapan:


Thou shall not commit adultery.

Al-Qur’an:

Do not come near adultery. It is an indecent deed and a way for another evils. (17:32)

“dan janganlah kamu menghampiri zina, Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan Yang keji dan satu jalan Yang jahat (yang membawa kerosakan).” [Al-Israa’. QS17:32]

Perintah kesembilan:

Thou shall not covet thy neighbour’s wife or possessions.

Al-Qur’an:

Do good to your parents, relatives and neighbours. (4:36)

Saying of the Prophet Muhammad (P) “One of the greatest sins is to have illicit sex with your neighbour’s wife”.

“ dan bagi tiap-tiap (lelaki dan perempuan Yang telah mati), Kami telah tetapkan orang-orang Yang berhak mewarisi peninggalannya Iaitu ibu bapa dan kerabat Yang dekat. dan mana-mana orang Yang kamu telah membuat ikatan setia Dengan mereka (untuk bantu-membantu Dalam masa kecemasan dan kesusahan) maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu.” [AnNuur. QS4:36]

Perintah kesepuluh:

Thou shall keep the sabbath holy

Al-Qur’an:

“Wahai orang-orang Yang beriman! apabila diserukan azan (bang) untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi (ke masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang jumaat) dan tinggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); Yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat Yang sebenarnya),” [AlJumu ‘ah. QS62:9]

5 buah kitab pertama Yahudi di dalam Bible dipanggil Penta-Teuch atau Torah (Taurat)

Bible yang diakui suci oleh hampir 2 bilion penganut agama Kristian terbahagi kepada dua perjanjian. Perjanjian pertama dan perjanjian kedua atau lebih dikenali dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Seperti yang telah saya nyatakan di atas pada pengenalan Judaism; Perjanjian pertama mengandungi 39 kitab manakala perjanjian kedua mengandungi 27 kitab menjadikan keseluruhannya 66 kitab. 5 kitab pertama dari 66 kitab tersebut dipanggil Penta-Teuch atau Torah (Taurat). Kelima-lima kitab ini diterima pakai oleh orang-orang Yahudi sebagai kitab kepercayaan mereka. 5 kitab atau Penta-Teuch atau Torah (Taurat) ialah:
  1. Genesis
  2. Exodus
  3. Levicitus
  4. Numbers
  5. Deuteronomy
Penta-Teuch atau Torah (Taurat) juga bermaksud ”Hukum-hukum” atau ”Undang-undang” – hukum antara sesama manusia dan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama. Menurut Yahudi, Torah (taurat) adalah pemberian Tuahn untuk Bani Israel. Ia adalah merupakan mesej pemberian Tuhan untuk semua manusia melalui Bani Israel.

Separuh dari kelima-lima kitab ini mengandungi kisah-kisah sejarah dan lagenda asal-usul sejarah penciptaan dunia – dari kejadian awal penciptaan dunia hingga ke masa Bani Israel tiba di tanah yang dijanjikan untuk mereka iaitu Kanaan (canaan in english) atau Palestine. Dalam bible terdapat pernyataan-pernyataan yang tersusun cantik tetapi kebanyakkan penceritaannya adalah tentang sumbang mahram, zina, penipuan, kekejaman dan pernyataan-pernyataan yang salah. Penceritaan mengenai sumbang mahram dan penzinaan yang diceritakan adalah sangat jelas digambarkan; pasti sesiapa saja yang membacanya akan merasa malu walaupun jika seorang suami membacakan ayat-ayat tersebut pada isterinya.

Sunday, October 12, 2008

Populasi Masyarakat Yahudi

Orang-orang Yahudi telah menetap di Kanaan/Palestin dan sekitar Jerusalem selama 12 Kurun tetapi mereka telah dihalau ke pelusuk dunia pada mulanya oleh Nebuchad Nezzar dari Babylon seperti yang telah dinyatakan iaitu pada 586 B.C dan kemudiannya sekali lagi oleh Maharaja Rom, Titus pada 70 A.D. Setelah itu mereka menetap di negara yang bernama ”Diaspora” (Dispersion) selama 1 Kurun. Walaubagaimanapun, kemana sahaja mereka pergi, spiritual ataupun emosi dan keagamaan mereka masih terikat kuat dengan Jerusalem dan tanah suci sekitarnya. Mereka bertahan selama 3300 tahun mengikut sejarah.

Walaupun pada hakikatnya mereka bertaburan di seluruh pelusuk dunia, namun mereka mengisytiharkan mereka merupakan satu bangsa. Impian mereka selama 2000 tahun telah dipenuhi dengan tertubuhnya Negara Israel pada 1948. Populasi masyarakat Yahudi seluruh dunia mula meningkat dari 12.8 juta pada tahun 1970 hingga menjadi 18 juta orang pada tahun 1990. Populasi mereka adalah 0.33% dari populasi dunia. Hampir 85 buah negara mempunyai penduduknya yang terdiri daripada masyarakat Yahudi tetapi hampir separuh dari populasi mereka menetap di Israel.

Menganuti Jewism (kepercayaan Yahudi)

Sesiapa sahaja boleh mempercayai kepercayaan Yahudi. Satu upacara diadakan bagi sesiapa yang memasuki kepercayaan agama Yahudi. Upacara ini dilakukan oleh 3 orang Rabbi. Bagi lelaki hendaklah berkhatan dan manakala perempuan hendaklah mandi.

Kelahiran Zionism

Zionism adalah pergerakan untuk mengembalikan masyarakat Yahudi ke Palestin. Pada tahun 1896, seorang jurnalis berbangsa Austria telah menyarankan penubuhan negara yang berasingan untuk masyarakat Yahudi sebagai penyelesaian secara praktikal terhadap persoalan yang ditimbulkan mereka dan anti-Semitism ( golongan yang memperlihatkan rasa ketidakpuasan hati mereka terhadap layanan yang tidak adil terhadap masyarakat Yahudi). Akibatnya, negara Israel mula ditubuhkan pada 14 Mei 1948 oleh 2/3 majoriti undi dari United Nations dan setelah itu Negara Palestin mula dibahagikan kepada dua. Sejak dari itu, kebanyakan masyarakat Yahudi di seluruh dunia dibawa kembali ke Negara Israel untuk penyelesaian.

Bintang Berbucu Enam

Bintang berbucu enam ini dikenali sebagai Magen David – atau bintang David (Daud). Ia adalah lambang atau simbol Yahudi pada masa lampau dan ianya telah diguna pakai pada kurun ke-19 sebagai lambang pergerakan Zionist. Pada hari ini ia menjadi simbol bagi bendera Israel.

Shalom

Perkataan ’Shalom’ bermaksud Sejahtera. ’Shalom’ adalah perkataan di dalam bahasa Hebrew. Orang-orang Yahudi menggunakan perkataan tersebut ketika bertemu mahupun berpisah sesama mereka. Konsepnya sama seperti memberi salam.

The Wailing Wall

Nabi Daud A.S (Prophet King David) yang merupakan Raja telah membina tempat peribadatan yang pertama di Jerusalem. Kemudian, anaknya; Nabi Sulaiman A.S (Prophet King Solomon) yang juga merupakan Raja memperbaiki tempat peribadatan tersebut dan menggunakannya sebagai tempat untuk mengabdikan diri dan melakukan pengorbanan kepada Tuhan. Setelah itu, Dua kali tempat peribadatan tersebut dimusnahkan; pertama dalam tahun 586 B.C (Before Christ – Menurut kalendar Kristian ia merujuk pada tahun sebelum kelahiran Jesus Christ – Nabi Isa A.S) dan keduanya pada 650 tahun kemudian oleh Maharaja Rom, Titus pada 70 A.D (Anno Domino – menurut kalendar Kristian iaitu setelah kelahiran Jesus Christ – Nabi Isa A.S). Sekarang ia hanya tinggal sebahagian dinding batunya yang masih teguh berdiri. Dan dinding tersebut menjadi tempat suci atau sembahyang bagi orang-orang Yahudi di zaman dahulu kala hingga kini. Mereka memperlihatkan rasa sedih mereka dengan meletakkan dahi mereka bersentuhan dengan dinding batu tersebut hanya untuk mengembalikan ingatan mereka tentang kesucian tempat peribadatan tersebut. Dinding tersebut dipanggil ’Wailing Wall’.

Kelahiran dan Berkhatan

Kelahiran bayi atau anak adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Pada hari ke-8, bayi tersebut diberikan nama dan dikhatan oleh pegawai rasmi Synagogue yang dipanggil Mohel.

Upacara Bar Mitzvah

Apabila seorang anak lelaki mahupun perempuan sudah mencapai umur 13 tahun, ianya dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas setiap tingkah laku atau perbuatannya. Upacara Bar Mitzvah kemudian dilakukan di Synagogue. Selepas anak lelaki mahupun perempuan itu selesai mandi, mereka disiapkan untuk membaca Torah dalam bahasa Hebrew dan setelah itu mereka secara rasminya sudah dibolehkan mengikuti acara sembahyang di Synagogue.

Ini adalah kerana anak-anak yang di bawah umur tersebut sama sekali tidak dibenarkan memasuki Synagogue kerana mereka dianggap belum suci.

Perayaan-perayaan orang Yahudi

Pass Over

Pass Over merupakan perayaan utama masyarakat Yahudi. Ianya diraikan pada setiap musim bunga (spring) iaitu pada permulaan musim bercucuk tanam. Masyarakat yahudi akan sentiasa memperingati penghambaan dan penderitaan mereka di bawah pemerintahan Firaun di Mesir dan ianya berlaku selepas Exodus. Hari di mana mereka meraikan untuk memperingati Exodus Bani Israel setelah satu ketika mereka menjadi hamba sahaya di Mesir.

Pass Over juga adalah untuk memperingati tentang kedatangan malaikat maut keluar ke bumi Mesir dengan tidak dibunuhnya (mencabut nyawa) bani Israel tetapi sebaliknya mencabut nyawa anak lelaki sulung orang-orang Mesir.

Exodus merupakan buku kedua di dalam Bible yang menceritakan tentang Moses (Nabi Musa A.S) dan perjalanan bani Israel keluar dari bumi Mesir.

Pada bulan pertama perayaan Pass Over dalam tahun Yahudi, mereka memakan roti yang diperbuat tanpa yis dan tidak ada sedikit pun yis yang akan dijumpai di dalam rumah mereka dari petang hari yang ke-14 sehingga petang hari yang ke-21. Dan sesiapa di antara mereka yang memakan yis, dia mestilah diputuskan dari perhubungan komuniti Israel, tidak kira mereka bangsa lain ataupun peranakan atau bangsa asal. Mereka tidak memakan apa-apa yang diperbuat daripada yis. Dimana pun mereka tinggal, mereka mesti memakan roti tanpa yis yang dipanggil MATZOT. Dan apabila anak-anak mereka bertanya kepada mereka, ”Apakah maksud perayaan ini?” Mereka menjawab, ”Ia adalah ’Pass Over’ iaitu pengorbanan kepada Tuhan yang melepas dan menyelamatkan rumah-rumah bani Israel iaitu kita tetapi Dia memusnahkan orang-orang Mesir.”

Merujuk pada EXODUS 12, King James Version.

Hanukkah

Terdapat perayaan lain iaitu Hanukkan. Walaupun ianya agak kurang penting, ia merupakan 8 hari perayaan cahaya.

Purim

Purim merupakan perayaan minor bagi masyarakat Yahudi. Ia merupakan pesta makanan.

Yom Kippur

Yom Kippur juga merupakan salah satu perayaan utama masyarakat Yahudi dan ianya diraikan pada hari ke-10 setiap tahun baru. Ia adalah merupakan hari bagi mereka memohon keampunan. Hari Penyesalan atau hari untuk bertaubat. Jika seseorang itu berdosa, dia dibiarkan untuk bertaubat dan dosa-dosanya dipulihkan dari kesalahan yang dilakukannya. Pada hari tersebut, orang-orang Yahudi bertaubat dan memohon keampunan dari Tuhan. Hari tersebut adalah merupakan hari memohon keampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa mereka kepada Tuhan tetapi dosa-dosa mereka terhadap manusia hanya boleh dimaafkan dan diperbaiki dengan meminta kemaafan terhadap orang yang telah mereka zalimi atau lakukan kesalahan. Pada hari Yum Kippur tersebut, mereka berpuasa selama 24 jam.