CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Thursday, February 5, 2009

Buku-Buku (books in Bible) yang diimani oleh Roman Katolik

Buku-Buku Perjanjian Lama (46 buah Buku)

Undang-undang (Law - dikenali sebagai Taurat)

Genesis
Exodus
Levicitus
Numbers
Deuteronomy

Sejarah (Historical)

Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chronicles
2 Chronicles
Ezra
Nehemiah
Tobit
Judith
Esther

Politik (Political)

1 Maccabees
2 Maccabees
Job
Psalms (dikenali sebagai Zabur)
Proverbs

Poetical (Puisi)

Ecclesiastes
Song of Songs
Wisdom
Sirach (Ecclesiasticus)

Major Prophets

Isaiah
Jeremiah
Lamentations
Baruch (baruch dalam bahasa Hebrew; dalam bahasa Arab, baruch disebut barakah)
Ezekial
Daniel

Minor Prophets

Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi

Buku-buku Perjanjian Baru (27 buah buku)

Gospels (bermaksud berita baik dan ia dikatakan injil)

Matthew
Mark
Luke
John

Historical

Acts

Pauline Letters (ditulis oleh St. Paul)

Romans
1 Corinthians
2 Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thessalonians
2 Thessalonians
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews

General Letters

James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude

Prophetic

Revelation

0 comments: