CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Thursday, February 5, 2009

Buku-Buku (books in Bible) yang diimani oleh Protestant

Buku-Buku Perjanjian Lama (39 buah Buku)

Undang-undang (Law - dikenali sebagai Taurat)

Genesis
Exodus
Levicitus
Numbers
Deuteronomy

Sejarah (Historical)

Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chronicles
2 Chronicles
Ezra
Nehemiah
Esther

Politik (Political)

Job
Psalms (dikenali sebagai Zabur)
Proverbs

Poetical (Puisi)

Ecclesiastes
Song of Solomon

Major Prophets

Isaiah
Jeremiah
Lamentations
Ezekial
Daniel

Minor Prophets

Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi

Buku-buku Perjanjian Baru (27 buah buku)

Gospels (bermaksud berita baik dan ia dikatakan injil)

Matthew
Mark
Luke
John

Historical

Acts

Pauline Letters (ditulis oleh St. Paul)

Romans
1 Corinthians
2 Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thessalonians
2 Thessalonians
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews

General Letters

James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude

Prophetic

Revelation

0 comments: