CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Thursday, January 22, 2009

Rabbinic Judaism

Pada tahun 69 CE, rabbi Johanan ben Zakkai (pengikut kepada Hillel, seorang guru yang hebat lagi berpengalaman) telah membuka sebuah sekolah di bandar Jabneh di mana penuntut-penuntutnya menyerahkan diri mereka sepenuhnya untuk belajar dan menterjemah kitab suci dan tradisi. Matlamat sekolah ini adalah untuk memenuhi keperluan atau kepentingan golongan pharisees dan untuk menghasilkan Rabbinic Judaism. Sekolah tersebut juga berfungsi sebagai penasihat dalam menetapkan tarikh-tarikh dalam kalendar orang-orang Yahudi di mana penetapan ini dilakukan setiap tahun.

0 comments: