CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Thursday, January 22, 2009

Penghasilan Talmud

Perpindahan orang-orang Yahudi selepas kemusnahan rumah peribadatan pada 70 CE menjadikan kepentingan merekod tradisi lisan ke dalam penulisan sebagai satu aktiviti yang sangat masyhur dengan kebijaksanaan Rabbi Akiba. Beliau menemui cara yang sistematik dalam menyusun bahan-bahan penulisan suci ke dalam 6 tajuk utama bagi membolehkan proses mengklasifikasikan penulisan.

Talmud menjadi inspirasi orang-orang Yahudi dalam menjalani kehidupan mengikut tradisi asal mereka.

0 comments: