CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Thursday, January 22, 2009

Pembahagian Orang-orang Yahudi

The Pharisees

Kebanyakan guru agama, Rabbis dan orang-orang alim yahudi tergolong dalam kumpulan yang masyhur dan berkuasa ini. Golongan ini dikenali sebagai Pharisees. Mereka ini sangat mentaati agama yang berdasarkan kitab Taurat (Torah).

Golongan Pharisee ini mengimani (mempercayai) adanya hari kebangkitan semula setelah kematian dan hari pembalasan atau perhitungan. Dalam masa yang sama tanggungjawab utama mereka adalah setia dan patuh kepada Torah.

Kehidupan mereka dipenuhi dengan beribadat dan menyucikan diri (mereka perlu menjauhi diri mereka dari orang-orang dan benda-benda yang boleh mengotori diri mereka). Akhir sekali, mereka lebih rela atau lebih bersedia untuk mati dari menukar pegangann atau kepercayaan mereka.

The Sadducees

Golongan Sadducee kebanyakannya terdiri daripada aristokrat-aristokrat yang kaya dan orang-orang alim yang liberal. Iaitu mereka yang tidak hanya menguasai bidang agama, tetapi juga menguasai bidang politik dan biasanya mereka tidak disukai. Golongan ini menterjemah Torah dengan agak keras dan membuta tuli, malah mereka menolak kepercayaan kepada malaikat-malaikat dan hari kebangkitan semula setelah kematian.

The Zealots

”Zealot” adalah perkataan yang digunakan untuk orang yahudi yang sangat aktif dalam politik. Iaiut mereka yang menuntut kebebasan Judea dari kawalan Roman.

The Essenes

Essene adalah golongan yang menolak keduniaan, iaitu menjauhi kehidupan yang biasa kepada kehidupan yang dipenuhi Qumran, di mana kehidupan mereka hanya tertumpu pada penyucian diri dan peribadatan sementara menunggu hari Qiamat.

0 comments: