CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Sunday, October 12, 2008

The Wailing Wall

Nabi Daud A.S (Prophet King David) yang merupakan Raja telah membina tempat peribadatan yang pertama di Jerusalem. Kemudian, anaknya; Nabi Sulaiman A.S (Prophet King Solomon) yang juga merupakan Raja memperbaiki tempat peribadatan tersebut dan menggunakannya sebagai tempat untuk mengabdikan diri dan melakukan pengorbanan kepada Tuhan. Setelah itu, Dua kali tempat peribadatan tersebut dimusnahkan; pertama dalam tahun 586 B.C (Before Christ – Menurut kalendar Kristian ia merujuk pada tahun sebelum kelahiran Jesus Christ – Nabi Isa A.S) dan keduanya pada 650 tahun kemudian oleh Maharaja Rom, Titus pada 70 A.D (Anno Domino – menurut kalendar Kristian iaitu setelah kelahiran Jesus Christ – Nabi Isa A.S). Sekarang ia hanya tinggal sebahagian dinding batunya yang masih teguh berdiri. Dan dinding tersebut menjadi tempat suci atau sembahyang bagi orang-orang Yahudi di zaman dahulu kala hingga kini. Mereka memperlihatkan rasa sedih mereka dengan meletakkan dahi mereka bersentuhan dengan dinding batu tersebut hanya untuk mengembalikan ingatan mereka tentang kesucian tempat peribadatan tersebut. Dinding tersebut dipanggil ’Wailing Wall’.

0 comments: