CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Tuesday, October 28, 2008

5 buah kitab pertama Yahudi di dalam Bible dipanggil Penta-Teuch atau Torah (Taurat)

Bible yang diakui suci oleh hampir 2 bilion penganut agama Kristian terbahagi kepada dua perjanjian. Perjanjian pertama dan perjanjian kedua atau lebih dikenali dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Seperti yang telah saya nyatakan di atas pada pengenalan Judaism; Perjanjian pertama mengandungi 39 kitab manakala perjanjian kedua mengandungi 27 kitab menjadikan keseluruhannya 66 kitab. 5 kitab pertama dari 66 kitab tersebut dipanggil Penta-Teuch atau Torah (Taurat). Kelima-lima kitab ini diterima pakai oleh orang-orang Yahudi sebagai kitab kepercayaan mereka. 5 kitab atau Penta-Teuch atau Torah (Taurat) ialah:
  1. Genesis
  2. Exodus
  3. Levicitus
  4. Numbers
  5. Deuteronomy
Penta-Teuch atau Torah (Taurat) juga bermaksud ”Hukum-hukum” atau ”Undang-undang” – hukum antara sesama manusia dan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama. Menurut Yahudi, Torah (taurat) adalah pemberian Tuahn untuk Bani Israel. Ia adalah merupakan mesej pemberian Tuhan untuk semua manusia melalui Bani Israel.

Separuh dari kelima-lima kitab ini mengandungi kisah-kisah sejarah dan lagenda asal-usul sejarah penciptaan dunia – dari kejadian awal penciptaan dunia hingga ke masa Bani Israel tiba di tanah yang dijanjikan untuk mereka iaitu Kanaan (canaan in english) atau Palestine. Dalam bible terdapat pernyataan-pernyataan yang tersusun cantik tetapi kebanyakkan penceritaannya adalah tentang sumbang mahram, zina, penipuan, kekejaman dan pernyataan-pernyataan yang salah. Penceritaan mengenai sumbang mahram dan penzinaan yang diceritakan adalah sangat jelas digambarkan; pasti sesiapa saja yang membacanya akan merasa malu walaupun jika seorang suami membacakan ayat-ayat tersebut pada isterinya.

0 comments: