CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Thursday, August 28, 2008

Synagogue

Sewaktu rumah peribadatan bangsa Yahudi masih di Jerusalem iaitu semasa zaman Nabi Daud dan anaknya, Nabi Sulaiman; ia masih kekal menjadi tempat orang-orang yahudi menunjukkan rasa taat serta patuh dan tempat mengorbankan binatang-ternakan. Tetapi apabila Jerusalem ditawan oleh Orang-orang Babylon pada 586 sebelum Masihi dan orang-orang yahudi dihalau dari situ, mereka (orang-orang yahudi) mula bersembahyang di institusi baru yang dibina dan dipanggil synagogue. Tempat tersebut menjadi institusi pembelajaran dan tempat komuniti meraikan seseuatu. Setelah tempat peribadatan dimusnahkan pada kali keduanya oleh Raja Roman,Titus pada 70 A.D., sekali lagi synagogue kembali menjadi hanya institusi petunjuk bagi kehidupan orang-orang yahudi. Pada hakikatnya synagogue sendiri adalah menggantikan rumah ibadat dan mula menjadi tempat berkumpul orang-orang yahudi yang tinggal jauh dari tempat asal mereka. Sejak itu Synagogue menjadi Rumah Ibadat, sekolah untuk Judaism dan tempat perhimpunan upacara keagamaan.

0 comments: