CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Sunday, August 10, 2008

Ajaran dan Kepercayaan

Shema (sebutannya Shama)

Asas ajaran Judaism ialah kepercayaan yang utuh pada monotheism iaitu percaya pada SATU dan hanya SATU TUHAN. Pada masa dahulu kala, Tuhan mereka kenali sebagai YAHUDA atau YAHWEH atau ADONAY atau ELOI atau ELOHIM. YAHWEH bermaksud “DIA YANG MENCIPTAKAN”. Yahudi percaya pada TUHAN YANG SATU dan mereka memperlihatkan kepercayaan dengan melafazkan Shema. Shema adalah pengisytiharan atau lafaz pengakuan bahawa Tuhan itu adalah satu. Ada 6 perkataan Shema yang telah ajar oleh Nabi Musa pada Bani Israel mengikut Deuteronomy 6:4 – “Hear, O Israek! The Lord our GOD, the Lord is ONE.”

DEU 6:4 O Israel: The LORD our God is one LORD:


Yahudi mempercayai yang Tuhan itu adalah spirit iaitu roh, mengikut Exodus 3:14 dinyatakan:

EXOD 3:14 And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.

Setiap orang-orang yahudi percaya pada SATU dan hanya satu tuhan. Mereka menolak kepercayaan yang menyatakan tidak ada tuhan ataupun kepercayaan tuhan itu dua atau tiga ataupun tuhan itu banyak.

Orang-orang yahudi percaya bahawa Tuhan adalah pencipta segala benda atau sesuatu pada setiap masa. Dia adalah Pentadbir Seluruh Alam. Tidak ada sesiapa pun yang berkongsi dengan-Nya dalam proses mencipta dunia dan tidak ada sesiapa pun yang berkongsi kuasa dengann-Nya dalam mentadbir dunia.

Perbezaan di antara Umat Islam dan yahudi adalah orang-orang Yahudi (Bani Israel) percaya bahawa Tuhan “memilih” mereka dari segala bangsa di dunia sebagai penerima TORAH (TAURAT) untuk memainkan peranan penting di dunia dan mereka juga terselamat dari sebarang kerosakan atau mara bahaya.

Yahudi-yahudi ini menanti kedatangan arahan dunia baru. Ia adalah KINGDOM of GOD yang dimana undang-undang Tuhan akan mengawal serta mempengaruhi semua undang-undang bertentangan yang dibuat manusia, iaitu seluruh manusia akan mendapat keadilan dan keamanan serta dapat memenuhi aspirasi mereka. Yahudi-yahudi Ortodoks percaya masanya akan tiba apabila Utusan-Nya lahir ke dunia. Utusan itu akan datang dari keturunan Nabi Daud dan akan membantu untuk membawa “KINGDOM of GOD”

Menurut mereka juga, Nabi Musa telah ke Mount Sinai untuk meditasi selama 40 hari. Di atas gunung itu berlakulah guruh dan kilat sambar menbyambar. Kemudian seluruh gunung itu bergoncang seolah-olah ketakutan dan Mount Sinai diseliputi kabus. Setelah itu Nabi Musa pun berbicara dengan Tuhan dan Tuhan memberinya 10 Commandments. Kemudian Nabi Musa pun turun dari gunung tersebut dan menyampaikan kepada Bani Israel yang sedang menunggunya tentang 10 Commandments.

Selepas itu, Nabi Musa berkata kepada pengikut-pengikutnya iaitu Bani Israel, ”Kamu mesti patuh dan taat pada perintah yang telah saya berikan hari ini – cinta pada Tuhanmu dan serahkan seluruh jiwa dan hati kamu pada-Nya.” Bani Israel kesemuanya menyahut, ”Kami akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan.” Di kisahkan dalam Deuteronomy 11:1-32. Itulah janji setia Bani Israel pada Tuhan.

Gagal mematuhi Undang-undang adalah Dosa

Menurut Bible, Tuhan berjanji untuk melindungi orang-orang yahudi dan mereka juga telah berjanji untuk menjaga undang-undang Tuhan. Adalah berdosa bagi orang-orang Yahudi tidak mematuhinya samada undang-undang secara lisan mahupun bertulis.

1 comments:

Air Setitik Team said...

Please visit us at http://airsetitik.tk

Rehards,

Air Setitik Team